Tlumočení a české překlady cizích jazyků

Překladatelské a tlumočnické služby

Ceník

Ceny tlumočení

Honoráře tlumočníků jsou odvozeny od nároků, které jsou na ně kladeny.

  • pohybují se od 180,- Kč/h

Čas tlumočníka strávený na cestě z jeho bydliště do místa pracovního nasazení a zpět může být někdy zapotřebí započítat do tlumočníkovy pracovní doby, a to zejména pokud se jedná o delší výjezd. Veškeré cestovní výlohy pak není potřeba hradit. Vše se pak tedy odvíjí od případné telefonické domluvy.


Co je základním pravidlem tvorby ceny překladu?

Je zcela nesmyslné odvozovat cenu překladu pouze od jeho kvantity. V případě vašeho ctěného zájmu poptáváte duševní schopnosti a zkušenosti daného překladatele, neboť každý konkrétní obor lidské činnosti užívá specifických výrazových prostředků.


Abychom tedy mohli stanovit cenu překladu, zašlete nám prosím nejprve alespoň nástin písemností,i s případnými dalšími konkrétními požadavky. Neobávejte se zneužití, všechny informace obsažené ve vašich spisech budou považovány za přísně důvěrné.


Pro stanovení ceny překladu je obsáhlost textu pouze výchozím bodem, nikoliv směrodatným faktorem.

  • orientačně se ceny překladů pohybují od 130,- Kč za 1 NS*
  • u expresních překladů do 24 h od 180,- Kč za 1 NS*

Pokud objem překládaného textu překročí 5 NS* za jeden pracovní den, překlad je považován za expresní.


  • přepis cizojazyčného textu - 30,- Kč/NS*

Jedná li se však výhradně o grafickou úpravu dokumentů, pak jsou ceny samozřejmě nižší.


* NS = NORMOSTRANA

Jednou normostranou (zkráceně NS) se rozumí 30 řádků po 60-ti úhozech, tj. 1800 znaků včetně mezer.


Zvažte prosím následující dobrou radu, která vám může ušetřit čas i finanční prostředky: Někdy se můžete setkat i s velmi příznivými, rádoby „přijatelnými“, obvykle nízkými cenami překladů pohybujícími se v rozmezí od těch nejlevnějších (100 Kč/NS), přes levnější (120 Kč/NS) a levné (150 Kč/NS), až po ty nejdražší (340 Kč/NS) i více. V cenách tlumočení mohou být rozdíly často ještě větší. Těžko tedy soudit, je však velmi pravděpodobné, že při vyšších tarifech jsou do cen překladů a tlumočení započítávány především náklady vynaložené na reklamu. Kane na mysl ne zcela neoprávněná domněnka, že v případě velkých jazykových agentur se stovkami spolupracovníků z různých koutů světa je dozorování kvality provedených prací přinejmenším obtížné. Při výběru vhodného dodavatele je tedy na místě mít se na pozoru a používat zdravý selský rozum.Předchozí strana ~ Další strana


TLUMOČENÍ ČJ/ČR | TRANSLATION~EN | Top
© Copyright Beny , all rights reserved.
Tlumočení - Czech Translation


Navštivte naše webové stránky: www.tlumoceni.org , www.tlumocnik.info

www.stahovat.cz

Please join our websites: www.czechtranslater.com , www.czechlanguage.cz

www.translater.cz ; email: translator@email.cz

cannot load flash file
optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz